img

Tesise Kabul Edilecek Atıklar ve Kodları

Atık Kodları

Tesise Kabul Edilecek Atıklar ve Kodları
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme (R12)
  • 160213 16 02 09'dan 16 02 12'ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar içeren ıskarta ekipmanlar
  • 160214 16 02 09'dan 16 02 13'e kadar olanların dışındaki ıskarta ekipmanlar
  • 160215 Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli parçalar
  • 160216 16 02 15 dışındaki ıskarta ekipmanlardan çıkartılmış parçalar
  • 200121 Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar
  • 200135 20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar (7) içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar
  • 200136 20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar
Hurda Metal /ÖTA İşleme (R4)
  • 020110 Atık metal
  • 110501 Katı çinko
  • 120101 Demir metal çapakları ve talaşları
  • 120102 Demir metal toz ve parçacıklar
  • 120103 Demir dışı metal çapakları ve talaşları
  • 120104 Demir dışı metal toz ve parçacıklar
  • 160106 Sıvı ya da tehlikeli maddeler içermeyen ömrünü tamamlamış araçlar
  • 160116 Sıvılaştırılmış gaz tankları
  • 160117 Demir metaller
  • 160118 Demir olmayan metaller
  • 170401 Bakır, bronz, pirinç
  • 170402 Alüminyum
  • 170403 Kurşun
  • 170404 Çinko
  • 170405 Demir ve çelik
  • 170406 Kalay
  • 170407 Karışık metaller
  • 191001 Demir ve çelik atıkları
  • 191002 Demir olmayan atıklar
  • 191202 Demir metali
  • 191203 Demir dışı metal
  • 200140 Metaller
Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama (R12)
  • 160104 Ömrünü tamamlamış araçlar
  • 160110 Patlayıcı parçalar (örneğin hava yastıkları)
  • 160117 Demir metaller
  • 160118 Demir olmayan metaller
  • 160119 Plastik
  • 160120 Cam
  • 160122 Başka bir şekilde tanımlanmamış parçalar
Tehlikeli Atık Geri Kazanım (R12,R3,R4)
  • 120120 Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri
  • 150110 Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar
  • 150111 Boş basınçlı konteynırlar dahil olmak üzere tehlikeli gözenekli katı yapılı (örneğin asbest) metalik ambalajlar
  • 150202 Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler
  • 160107 Yağ filtreleri
  • 160121 16 01 07'den 16 01 11'e ve 16 01 13 ile 16 01 14 dışındaki tehlikeli parçalar
  • 160802 Tehlikeli geçiş metalleri (4) ya da tehlikeli geçiş metal bileşenlerini içeren bitik katalizörler
  • 160805 Fosforik asit içeren bitik katalizörler
  • 160807 Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş bitik katalizörler
  • 170409 Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları
  • 170410 Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar
Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tip 3 (R12)
  • 150101 Kağıt ve karton ambalaj
  • 150102 Plastik ambalaj
  • 150103 Ahşap ambalaj
  • 150104 Metalik ambalaj
  • 150105 Kompozit ambalaj
  • 150106 Karışık ambalaj
  • 150107 Cam ambalaj
  • 150109 Tekstil ambalaj
Tehlikesiz Atık Geri Kazanım (R12, R3, R4)
  • 020104 Atık plastikler (ambalajlar hariç)
  • 070213 Atık plastik
  • 070215 07 02 14 dışındaki katkı maddelerinin atıkları
  • 070217 07 02 16 dışında silikon içeren atıklar
  • 120105 Plastik yongalar ve çapaklar
  • 160119 Plastik 160801 Altın, gümüş, renyum, rodyum, paladyum, iridyum ya da platin içeren bitik katalizörler (16 08 07 hariç)
  • 160803 Başka bir şekilde tanımlanmamış ara metaller ve ara metal bileşenleri içeren bitik katalizörler
  • 170203 Plastik 170411 17 04 10 dışındaki kablolar
  • 191204 Plastik ve lastik
  • 200139 Plastikler