img
Hizmetlerimiz

Tehlikeli Atık Geri Kazanımı

img

Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynakların verimli olarak kullanılması gerekmektedir. Tehlikeli atık yönetiminin amacı; tehlikeli atıkların insan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesini, depolanmasını, taşınmasını ve benzeri faaliyetlerde bulunulmasını engellemek, çevre ile uyumlu bir şekilde geri kazanımını/bertarafını sağlamak ve tehlikeli atık üretimini kaynağında en aza indirmektir.
Tehlikeli atıkların geri kazanımında tamamen fiziksel yöntemler kullanılmaktadır. Bu kapsamda atığa tehlikelilik özelliği veren parçalar manuel olarak sökülmekte, yüzey kontaminasyonu var ise yıkanmakta ve boyut küçültme işlemine tabi tutulararak geri kazanılmaktadır.