img
Hizmetlerimiz

Atık Taşımacılığı

img

“Geri Dönüşüm Bir Sanattır.” anlayışıyla sürdürdüğümüz geri dönüşüm serüveninde Tehlikeli Atık Taşıma; Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında atıkların taşınması konusunda zorunlu bir nakliye türü olup aynı yönetmelik kapsamında atık üreticisi ve ara depolama, geri kazanım ve/veya bertaraf tesislerine getirilen yükümlülüklerin paylaşımı anlamında bir hizmettir.

Atık üreticilerinin Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi (MoTAT) üzerinden oluşturduğu talep doğrultusunda, tehlikeli atıkların üreticiden ara depolama veya geri kazanım/bertaraf tesisine aktarılması lisanslı araçlarımız ile gerçekleştirilmektedir.

MoTAT Sistemi ile her bir taşıma işlemine ilişkin bilgilerin kaynağında kayıt altına alınması, atık yüklü araçların seyir halindeyken izlenmesi ve bu şekilde atık taşıma işlemlerinin etkin bir şekilde denetlenmesi sağlanır.

Sisteminin kullanıcıları:

– Bakanlık ilgili birimleri,

– Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri,

– Atık üreticileri

– Lisanslı geri kazanım/bertaraf tesisleri

– Lisanslı atık taşıma firmaları

ATIK ÜRETİCİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

  • Lisanslı atık taşıma firmaları ve araçları ile çalışmak, belgeleri kontrol etmek.
  • MOTAT sistemine yapılan girişleri kontrol etmek ve onaylamak .

ATIK TAŞIYAN FİRMALARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR ?

  • Entegre Çevre Bilgi Sistemi kayıt olmak.
  • İl müdürlüklerinden atık taşıma firma ve araç lisansı almak.
  • Bakanlıktan yeterlik almış bir ATSS(Araç Takip Servis Sağlayıcısı) ile çalışmak, taşıma faaliyetleri için MoTAT sistemini kullanmak.
  • Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmak.
  • Başvuru sırasında sunulan evraklarda değişiklik/yenileme olması ve/veya evrakların geçerlilik süresinin dolması durumunda 15 gün içerisinde lisansın alındığı il müdürlüğüne bilgi/belge sunmak.

ATIK GERİ DÖNÜŞÜM/BERTARAF FİRMALARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

  • MOTAT’ı olmayan atıkları kesinlikle tesise kabul etmemek.
  • Tutarlılık kontrollerini yapmak, sorun olması durumunda İl Müdürlüğü’ne bilgi vermek.
  • MOTAT sistemini kullanarak kabul ettiği atıkların onaylanmasını sağlamak.

ART Geri Dönüşüm olarak amacımız atık yönetiminin atığın kaynağından bertaraf sürecine kadar tüm adımların eksiksiz, canlı sağlığına ve çevreye minimum zarar ile tamamlanmasıdır. Bu sebeple, geri dönüşüm tesisimize gelecek olan tüm atıkların taşımasını kendi lisanslı araçlarımız ile yapmaktayız. Bu sayede süreci en yüksek verimlilik ile tamamlanmaktayız.