img
Hizmetlerimiz

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme

img

Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğİ Ek-1/A’da yer alan kategorilere dâhil olan ve alternatif akımla 1000Volt’u, doğru akımla da 1500Volt’u
geçmeyecek şekildeki kullanımlar maksadıyla tasarlanmış olan, uygun bir biçimde çalışması için elektrik akımına veya elektromanyetik alana bağımlı olan eşyalar ve bu akım ve alanların üretimi, transferi ve ölçümüne yarayan eşyalar elektrikli ve elektronik eşya (EEE) olarak tanımlanmaktadır. Bir elektronik atığın ağırlığının %75’inden fazlasını demir, alüminyum,
plastik ve cam oluşturmaktadır. Değerli malzemeler ve tehlikeli maddeler ise çok az miktarlarda bulunmalarına rağmen çok büyük öneme sahiplerdir. Altın, gümüş, bakır, platin, paladyum elektronik atıkların geri dönüşümünü kazançlı bir hale getiren değerli maddeler arasında yer almaktadır.