img

Atık Pil ve Akümülatörlerin Yönetimi Hakkında Yönetmelik Taslağı görüşe açılmıştır. 

21.03.2023

Atık Pil ve Akümülatörlerin Yönetimi Hakkında Yönetmelik Taslağı görüşe açılmıştır. 
Ülkemizde atık pil ve akümülatörlerin yönetimiyle ilgili esaslar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 31 Ağustos 2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” ile belirlenmiştir. 

Ülkemiz mevzuatının güncel Avrupa Birliği mevzuatına (2006/66/EC) uyum sağlayabilmesi ve döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği ilkeleri esas alınarak pil ve akümülatörler ile atıklarının depozito yönetim sistemi ve sıfır atık yönetim sistemi dahil belirli bir yönetim sistemi içerisinde yönetilmesine ilişkin hususların yeniden ele alındığı "Atık Pil ve Akümülatörlerin Yönetimi Hakkında Yönetmelik Taslağı" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından  hazırlanmış olup dış paydaşların görüşlerine açılmıştır. 
Taslak yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.